Základná škola
 
Hlavná stránka
   

Zoznam tried

Názov
prvá Triedny učiteľ Ivica Lukáčová
druhá Triedny učiteľ Mgr. Anita Rečlová
tretia Triedny učiteľ Ivica Lukáčová
štvrtá Triedny učiteľ Mgr. Anita Rečlová

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.10.2017