Základná škola
 
Hlavná stránka
   

Zoznam tried

Názov
prvá Triedny učiteľ Mgr. Anita Rečlová
druhá Triedny učiteľ Mgr. Ivica Lukáčová
tretia Triedny učiteľ Mgr. Anita Rečlová
štvrtá Triedny učiteľ Mgr. Ivica Lukáčová

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.08.2018