Základná škola
 
Hlavná stránka
   

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Hudobná výchova HV
Informatická výchova INF
Matematika M
Pracovné vyučovanie PV
Prírodoveda Pr
Slovenský jazyk a literatúra SJaL
Správanie Spr
Telesná výchova TV
Vlastiveda VL
Výtvarná výchova VV

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.10.2017